Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Szkoła Podstawowa nr 4 - lista podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer dopuszczenia

KLASA I

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

Religia

 

Nasz elementarz

 

 

 

Szkolni Przyjaciele.

Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Część 1-4.

 

Matematyka. Podręcznik. Część 1,2.

 

Bugs Team 1

 

 

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Maria Lorek, Lidia Wollman
  

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz                              

 Carol Read, Ana Soberon                  

Ks. prof.Stanisław Łabendowicz

 

MEN

 

 

 

WSiP S.A.

 

 

 

 

 

Macmillan

 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Rok dopuszczenia 2014

813/1/2017

813/2/2017

KLASA II

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

Religia

 

Nasz elementarz

 

 

 

Szkolni Przyjaciele.

Edukacja wczesnoszkolna w klasie II. Podręcznik. Część 1-4.

 

Matematyka. Podręcznik. Część 1,2.

 

 

Bugs Team 2

 

Kochamy Pana Jezusa

 

Maria Lorek, Monika Zatorska

 

 

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz                             

Carol Read

Ks. prof.Stanisław Łabendowicz

 

MEN

 

 

 

 

WSiP S.A.

 

 

 

 

 

Macmillan

 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Rok dopuszczenia 2015

 

 

813/3/2018

813/4/2018

KLASA III

           

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

Religia

 

Nasza szkoła.

Nasza szkoła. Matematyka

 

 

Ćwiczenia z pomysłem

 

 

 

 

Ćwiczenia z pomysłem – matematyka

 

Zajęcia komputerowe

 

 

Bugs World 3

 

Przyjmujemy Pana Jezusa

 

Maria Lorek, Monika Zatorska

 

 

J. Filipowicz, K. Harmak, K. Izbińska, e. Kłos, W. Kafka

 

J. Hanisz,                   J. Brzózka,                  A. Jasiocha

A.Chamkowska

 

 

Carol Read

 

Ks. prof.Stanisław Łabendowicz

 

MEN

 

 

 

WSiP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macmillan

 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Rok dopuszczenia 2016

KLASA IV

 

Język polski

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

Historia

 

 

 

 

Matematyka

 

 

 

Przyroda

 

 

 

Technika

 

 

 

 

Muzyka

 

 

 

Plastyka

 

 

Informatyka

 

 

 

Religia

 

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła Podstawowa . Klasa 4

 

 

English Class A1

 

 

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy IV szkoły podstawowej.

 

Matematyka wokół nas. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4  .        

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody  dla klasy 4  szkoły podstawowej    

 

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

 

Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

 

Informatyka. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 4

 

 

Zaproszeni przez Boga.

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

 

 

 

Sandy Zervas

Catherine Bright

Arek Tkacz

 

 

G. Wojciechowski

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

 

 

H.Lewicka,

M.Kowalczyk

 

 

Marko-Worłowska M., Szlajfer F.

J. Stawarz

 

 

L.Łabecki

M.Łabecka

 

 

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

 

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

W. Jochymczyk

I. Krajewska-Kranas

 

Ks. Z. Marek SJ

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

 

 

Person Central Europe Sp.z o.o.

 

 

 

Nowa Era Sp. z o.o

 

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

 

WSiP S.A.

 

 

 

Wam

 

868/1/2017

 

 

 

 

840/1/2017

 

 

 

 

877/1/2017

 

 

 

 

787/1/2017

 

 

 

863/2017

 

 

 

295/1/2017

 

 

 

852/1/2017

 

 

 

 

903/1/2017

 

 

807/1/2017

 

 

647/2002

KLASA V

 

Język polski

 

 

 

Język angielski

 

 

Historia

 

 

 

Matematyka

 

 

Plastyka

 

 

Biologia

 

 

 

Technika

 

 

Muzyka

 

 

 

Geografia

 

 

 

Informatyka

 

 

 

Religia

Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik. Szkoła Podstawowa . Klasa 5

English Class. A1

 

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii  dla klasy piątej szkoły podstawowej.

 

Matematyka wokół nas. Podręcznik dla  szkoły podstawowej. Klasa 5 .        

 

Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klas V szkoły podstawowej

 

Puls życia. Klasa 5. Podręcznik do biologii  dla klasy piątej szkoły podstawowej.  

 

Jak to działa? Podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy V szkoły podstawowej

 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5.

 

 

Obdarowani przez Boga

.

 

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

 

 

Jayne Croxford,

GrahamFruen

 

G. Wojciechowski

 

 

 

H.Lewicka,

M.Kowalczyk

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

M. Sęktas,                 J. Stawarz

 

 

L. Łabecki

M. Łabecka

 

M.Gromek

G.Kilbach

 

 

F. Szlajfer,

Z. Zaniewicz

 

 

W. Jochemczyk

I. Krajewska - Kranas

 

Ks. Z.Marek SJ

WSiP S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

 

 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

 

Nowa Era Sp.z o.o.

 

 

 

Nowa Era Sp.z o.o.

 

 

 

WSiP S. A.

 

 

 

Wam Kraków

868/2/2018

 

 

 

 

840/2/2018

 

 

877/2/2018

 

 

 

787/2/2018

 

 

903/2/2018

 

 

844/1/2018

 

 

 

295/2/2018

 

 

852/2/2018

 

 

 

906/1/2018

 

 

 

807/2/2018

KLASA VI

 

Język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

Historia i społeczeństwo

 

 

 

Matematyka

 

 

Przyroda

 

 

 

Muzyka

 

 

 

Zajęcia techniczne

 

 

 

Plastyka

 

Zajęcia komputerowe

 

 

 

Religia

Słowa na start !.                Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Słowa na start !.                Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 6 szkoły podstawowej

Starland 2. Podręcznik wieloletni

 

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej .

 

Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy 6  szkoły podstawowej          

 

 

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.       

 

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy VI szkoły podstawowej .

 

Jak to działa? Podręcznik  do zajęć technicznych dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

Przemienieni przez Boga.

Derlukiewicz M.

 

 

 

 

 

Wojciechowska A.

Marcinkiewicz A.

 

 

Virginia Evans

Jenny Dooley

 

G. Wojciechowski

 

 

 

H.Lewicka,

M.Kowalczyk

 

 

J. Stawarz

F. Szlajfer

H. Kowalczyk

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

 

L.Łabecki

M.Łabecka

 

 

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

M. Kęska

 

 

 

Ks. Z. Marek SJ

 Nowa Era Sp.z o.o.

 

 

 

 

 

Nowa Era Sp.z o.o.

 

 

 

Exspress Publishing

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

 

Nowa Era Spólka z o.o

 

 

 

Nowa Era Spólka z o.o

 

 

 

Nowa Era Spólka z o.o

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

Nowa Era spólka z o.o.

 

 

 

Wam Kraków

338/5/2014/2015

 

 

 

 

338/6/2014/2016

 

 

231/2/2010/2015

 

443/3/2014/2015

 

 

275/3/2014/z1/2016

 

 

399/3/2014/2015

 

 

589/3/2014/2015

 

 

295/3/2010/2016

 

 

326/3/2011/2015

729/3/2017

 

 

 

437/2004

KLASA VII

 

Język polski

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

Język niemiecki

 

 

 

Geografia

 

 

 

 

Chemia

 

 

 

Fizyka

 

 

 

Historia

 

 

 

Matematyka

 

 

Biologia

 

 

Muzyka

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

Plastyka

 

 

Religia

Myśli i słowa. Podręcznik

Gramatyka i stylistyka- zeszyt ćwiczeń

  „All Clear” Klasa 7

 

 

 

Kompass Team

 

 

 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

 

 

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

 

 

Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 7

 

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej .

 

Matematyka wokół nas. Podręcznik Sszkoła podstawowa. Klasa 7        

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.        

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy VII szkoły podstawowej .

 

 

Informatyka. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 7

 

 

 

Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

 

Spotkanie ze słowem

E. Nowak

J. Gaweł

 

 

 

Howarth Patrick

Reilly Patricia

Morris Daniel

 

 E. Reymont

A. Sibiga

 

 

R. Malarz

M. Szubert

 

 

 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

 

 

B. Sagnowska,         M. Rozenbajger

 

 

S. Roszak

A. Łaszkiewicz

J. Kłaczkow

 

A.Drążek

E.Duvnjak

 

M. Jefimow

 

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

 

 

W.Jochemczyk,

I. Krajewska- Kranas

 

 

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

 

Ks. Prof. Jan Szpet

D. Jackowiak

 WSiP S.A.

 

 

 

 

Macmillan Polska Sp. z o.o.

 

 

Wydawnictwa Szkolne

PWN Sp. z o. o. sp.k

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

 

 

WSiP S.A.

 

 

 

Nowa Era Spólka z o.o

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

Nowa Era Spólka z o.o

 

 

Nowa Era Spólka z o.o

 

 

 

 

WSiP S.A.

 

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

 

Św. Wojciech

895/1/2017

 

 

 

 

848/1/2017

 

 

 

812/1/2017

 

 

 

906/3/2017

 

 

 

 

785/1/2017

 

 

 

821/1/2017

 

 

 

877/4/2017

 

 

 

787/4/2017

 

844/4/2017

 

 

852/4/2017

 

 

 

807/4/2017

 

 

 

903/4/2017

 

KLASA VIII

 

Język polski

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

Język niemiecki

 

 

Geografia

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

Chemia

 

 

 

Fizyka

 

 

 

Historia

 

 

 

Matematyka

 

 

Biologia

 

 

Informatyka

 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

Religia

Myśli i słowa. Podręcznik

Gramatyka i stylistyka- zeszyt ćwiczeń

  „All Clear”. Klasa 8

 

 

 

Kompass Team 2

 

 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

 

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

 

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

 

 

Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

 

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej .

 

Matematyka wokół nas. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 8         

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.        

 

Informatyka. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 8

 

 

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

 

Aby nie ustać w drodze

E. Nowak,

J. Gaweł

 

 

 

Howarth Patrick

Reilly Patricia

Morris Daniel

 

E. Reymont

A. Sibiga

 

T. Rachwał,

D. Szczypiński

 

 

I. Janicka,

A. Janicki

 

 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

 

 

B. Sagnowska,

M. Rozenbajger

 

 

R. Śniegocki,

A. Zielińska

 

 

A.Drążek

E. Duvnjak

 

B. Sągin,

A. Boczarowski

 

W.Jochemczyk,

I. Krajewska- Kranas

 

J. Słoma

 

 

 

 

Ks. Prof. Jan Szpet

D. Jackowiak

 WSiP S. A.

 

 

 

 

Macmillan Polska Sp. z o. o.

 

 

Wydawnictwa Szkolne

PWN Sp. z o.o. sp.k.

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o

 

 

 

WSiP S.A.

 

 

 

Nowa Era Spólka z o.o

 

 

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

Nowa Era Spólka z o.o

 

 

WSiP S.A.

 

 

 

Nowa Era Spólka z o.o

 

 

 

 

Św. Wojciech

 

895/2/2018

 

 

 

 

848/2/2018

 

 

 

812/2/2018

 

 

906/4/2018

 

 

 

874/2017

 

 

 

785/2/2018

 

 

 

821/2/2018

 

 

 

877/5/2018

 

 

 

787/5/2018

 

 

844/3/2018

 

 

807/5/2018

 

 

 

846/2017

 
Google
 
Web www.sp4swietochlowice.com

 

 
                                
                                                       Copyright © 2019 www.sp4swietochlowice.com. All rights reserved