Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
SP4 Świętochłowice - dokumenty dla uczniów
           

 
       
 
 

 


 

 
 

                                 

 
          Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu muzyka    
          Wymagania edukacyjne z języka angielskiego    
          Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych    
          Wymagania na ocenę dopuszczającą    
          System oceniania z wychowania fizycznego   
          Kryteria oceniania z zajęć technicznych    
          Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5    
          Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6    
          Wymagania edukacyjne z języka angielskiego    
          Wymagania na ocenę z języka polskiego   
          Wymagania z historii    
             Wymagania z przyrody   
         

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z PRZYRODY W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ  W KLASACH IV- VI  

 

 
Google
 
Web www.sp4swietochlowice.com

 

 
                                
                                                       Copyright © 2015 www.sp4swietochlowice.com. All rights reserved